Gob Mallorca
El GOB considera que el Pla de transport és poc creïble i oportunista.
Després d'una legislatura en blanc (excepte noves línies bus) en matèria de millores de mobilitat, ens presenten un Pla de mobilitat a 8 anys vista i sense pressupost.
gobmallorca.com 21/06/2018 - 13:42:13

El GOB considera que el Pla de transport és poc creïble i oportunista.

Després d'una legislatura en blanc (excepte noves línies bus) en matèria de millores de mobilitat, ens presenten un Pla de mobilitat a 8 anys vista i sense pressupost.

Sorprèn que a aquestes alçades el Govern surti amb un Pla de transport com si fos una revolució quan no fa més que prometre el que fa anys que ja fa tard i malament: tren, tranvies i altres mesures més que lògiques per a les que no feia falta 3 anys i mig de legislatura per extreure una diagnosi i ara una sèrie de mesures a 8 anys vista i sense pressupost.

Una legislatura perdudaL'únic pressupost que hi ha sempre disponible és per noves carreteres. I de fet, així ha quedat palès aquesta legislatura. Una legislatura que era una oportunitat per fer una planificació integral de mobilitat a la illa, aturar les carreteres previstes al pla del 98 (i no obstant tenim autopista Llucmajor-Campos a punt d'iniciar obres), envestir amb el desplegament de la xarxa ferroviària (com s'han compromès eternament) i integrar la mobilitat de la regió metropolitana de Palma a uns nous esquemes de mobilitat que no haurien de passar precisament per construir 2ons cinturons ni altres vies de més capacitat.

No és de rebut que a aquestes, alçades i a menys d'un any de les eleccions, pretenguin que ens creiem les «idees». Era ja el moment de passar a l'acció. A l'execució. Al canvi radical de la mobilitat a les Illes.

Llucmajor-Campos

De fet, aprofitam l'avinentesa de la declaració d'intencions per demanar a Consell i Govern que, aprofitant el recurs interposat contra l'autopista Llucmajor-Campos, aturin i retirin definitivament el projecte. Aquesta seria una de les primeres accions que vertaderament implicarien un canvi en la manera de concebre les solucions a la densificació del trànsit a les nostres carreteres i aniria en sintonia amb les declaracions pública de la Presidenta a la presentació del Pla i també amb les intencions d'abordar una llei de transició energètica i canvi climàtica que té, en el transport, un dels seus majors obstacles.

 

Reciente
Visto
Comentado