Marzo permanecieron 25 personas al Albergue de Manacor, el máximo permitido
El Albergue de Manacor está ocupado con 25 plazas que son el máximo permitido para los sin techo con 693 raciones servidas en marzo en cenas y meriendas
Han tenido entrada un total de 3 personas, de los que había 2 mujeres y 1 hombre. Como el mes pasado tampoco hubo ningún alta por reingreso y si hubo 5 bajas del centro.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 05/04/2017 - 08:23:16
2 usuarios han sido derivados desde el Equipo de Valoración del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, ya que el albergue de Manacor pertenece a la red de Inclusión Social del Consejo de Mallorca.

Día 1º de marzo permanecieron 25 personas al Albergue de Manacor, el máximo permitido. Este mes de marzo pasado son muchos los días en los que el albergue de Manacor ha experimentado un lleno casi total. Han tenido entrada un total de 3 personas, de los que había 2 mujeres y 1 hombre. Como el mes pasado tampoco hubo ningún alta por reingreso y si hubo 5 bajas del centro.

De las 3 personas altas, 1 era española y 2 extracomunitarias. La media diaria de estancias ha sido de 22'35 personas y 693 han sido las raciones mensuales entregadas de cena y merienda las mañanas. 2 usuarios han sido derivados desde el Equipo de Valoración del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, ya que el albergue de Manacor pertenece a la red de Inclusión Social del Consejo de Mallorca.

De las 3 personas altas, 1 era española y 2 extracomunitarias. La media diaria de estancias ha sido de 22'35 personas y 693 han sido las raciones mensuales entregadas de cena y merienda las mañanas.

Dia 1er. de març varen romandre 25 persones a l'aberg de Manacor, el màxim permès. Aquest més de març passat són molts els dies en els que l'alberg de Manacor ha experimentat un ple gairebé total. Han tingut entrada un total de 3 persones, dels quals havia 2 dones i 1 home. Com el mes passat tampoc hi va haver cap alta per reingrés i hi ha va haver 5 baixes del centre.

De les 3 persones altes, 1 era espanyola i 2 extracomunitàries. La mitjana diària d’estades ha estat de 22’35 persones i 693 han estat les racions mensuals lliurades de sopar i berenar els matins. 2 usuaris han estat derivats des de l’Equip de Valoració de l’Institut Mallorquí d’afers Socials, ja que l’alberg de Manacor pertany a la xarxa d’Inclusió Social del Consell de Mallorca.


"EMPODERA-T", projecte de la Fundació Trobada, comença tallers dirigits a adolescents i mares amb fills. Iniciem el mes d’Abril amb la continuació dels tallers del Projecte EMPODERA-T, però amb algun canvi tant a nivell de continguts com a nivell d’horaris. Davant de la necessitat de donar cobertura a diferents perfils, hem iniciats tallers dirigits a adolescents i mares amb fills. L’experiència personal d’aquests mesos ens han demostrat clarament que els tallers que oferíem no s’ajustaven a les necessitats i característiques dels adolescents.

Aquest mes iniciem un taller per a adolescents on es farà un reforç escolar en el qual es tractaran altres temes que són de gran importància en aquesta etapa de forma transversal. De la mateixa manera, ens trobem davant una gran oferta de mares que necessiten formar part dels nostres tallers per a millorar el seu procés inclusiu, però el cuidat dels seus fills no els hi permet l’assistència. Per això, per a donar lloc a aquest perfil, aquest mes iniciem un taller per a mares on es tractaran diferents temes del seu interès i necessitats, en el qual poden dur els seus fills.

Recordem la nostra metodologia d’accés per a les persones que s’ajustin al perfil dels tallers ofertats, que en aquest cas són persones en risc i/o exclusió social. Es pot fer mitjançant dues vies: la primera és la derivació per part de diferents institucions o entitats a partir del protocol de derivació i, la segona és l’accés a porta a les oficines de la Fundació, la direcció de la qual es pot trobar al següent cartell. Des de la Fundació Trobada us convidem a seguir fent derivacions de persones per assistir als tallers i/o oferir-se com a voluntari per a realitzar algun taller o activitat.

El passat dimarts dia 3 d'abril a les 17.30h, la colla de castellers Al·lots de Llevant, varen fer entrega de 1.970Kg de brou de la coneguda marca Gallina Blanca pels usuaris de l'alberg de persones sense sostre que pertany a la Xarxa d'Inclusió Social de l'IMAS i que gestiona l'entitat manacorina Fundació Trobada. El Baròmetre Casteller atorga cada any un premi a les colles castelleres que pugen un pis en el seu repertori històric. Els Al·lots de Llevant, van aconseguir descarregar un 4 de 8 a Tarragona el passat mes d'octubre. És per això, que van rebre el trofeu com a nova colla de 8 i van tenir l'oportunitat de cedir aquesta generosa quantitat de menjar a una entitat propera en el marc del premi solidari que concedeix Gallina Blanca. La colla de Manacor, és la primera colla de les Illes en aconseguir aquesta distinció. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado