A més s'ha informat que durant el temps de les obres, caldrà habilitar un espai
El Batle d'Inca, Virgilio Moreno i la regidora d'Educació, Alice Weber, s'han reunit amb l'APIMA del CEIP Ponent, davant la preocupació dels pares i mares per la situació del centre
25 alumnes des de la posada en marxa del nou procés d'escolarització; per això, la nova escola servirà per crear més oferta de places públiques, respectant ràtios de 25.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 14/06/2018 - 09:23:00
«Els hem pogut mostrar els plànols de com serà l'obra i els hem informat que l'IBISEC ha de licitar les obres pròximament; mentre des de l'Ajuntament s'ha aprovat l'exempció ICIO al darrer ple», ha explicat Weber.

El Consistori informa l'APIMA del CEIP Ponent sobre les accions de la Conselleria d'Educació al centre. El Batle d'Inca, Virgilio Moreno i la regidora d'Educació, Alice Weber, s'han reunit amb l'APIMA del CEIP Ponent, davant la preocupació dels pares i mares per la situació del centre. Des de l'Ajuntament s'ha explicat, amb la informació proporcionada per la Conselleria d'Educació, l'estat del projecte de les 4 aules que es preveuen fer a l'escola. «Els hem pogut mostrar els plànols de com serà l'obra i els hem informat que l'IBISEC ha de licitar les obres pròximament; mentre des de l'Ajuntament s'ha aprovat l'exempció ICIO al darrer ple», ha explicat Weber.

A més s'ha informat que durant el temps de les obres, caldrà habilitar un espai per evitar les molèsties de les obres. A més, les obres no afectaran el trànsit d'alumnes, ja que els treballs es realitzaran a la teulada. Per altra banda, la direcció de l'APIMA de Ponent s'ha interessat pel futur nou centre escolar al municipi d'Inca. En aquest sentit, s'ha informat de les possibilitats d'ubicació i de les accions que vol dur endavant la Conselleria d'Educació.

«Hem explicat als pares i mares que serà un centre nou, no serà en cap cas substitut d'altre», ha dit Weber. Així mateix s'ha recordat que a Inca es tenen ràtios de 25 alumnes des de la posada en marxa del nou procés d'escolarització; per això, la nova escola servirà per crear més oferta de places públiques, respectant ràtios de 25. Els representants dels pares i mares han explicat que passaran tota la informació a la resta de membres de l'APIMA i han agraït la disposició del Consistori.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado