Se terminó la impunidad para la empresa de Limpieza, Recogida de Basuras, Reciclaje.
El Ayuntamiento de Manacor ha sancionado a la empresa de limpieza y recogida de basuras con 16.000 euros por no hacer el trabajo bien
16.000 euros, 8.000 el mes de julio y 8.000 euros el mes de agosto. Se han hecho 67 inspecciones a las diferentes calles y plazas, 27 un mes, 40 otro. Del montante económico que hay que pagar cada mes se descontarán.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 04/09/2019 - 14:06:24
1 millón de euros más sobre el contrato anterior y el 1 de abriel le dieron 6 meses para incorporar toda la maquinaria nueva, más personal, camiones, contenedores. Han pasado 5 meses largos y no hay indicios.

Se terminó la impunidad para la empresa de Limpieza, Recogida de Basuras, Reciclaje. El Equipo de Gobierno que preside Miquel Oliver y el responsable de Medio Ambiente han dado un golpe encima de la mesa y se sanciona a la adjudicataria con 16.000 euros, 8.000 el mes de julio y 8.000 euros el mes de agosto. Se han hecho 67 inspecciones a las diferentes calles y plazas, 27 un mes, 40 otro. Del montante económico que hay que pagar cada mes se descontarán los mencionados 8.000 euros. Para septiembre seguirán las inspecciones y controles. Primero serán faltas leves, luego graves y después muy graves.

También se ha informado que está en trámite del mes de junio una sanción de 3.000 euros, que cuando de resuelva también se descontará si es el informe contrario al servicio. Se limpia mal con respecto al pliego de condiciones. Se reconoce alguna mejora pero el aumento del dinero por el convenio obliga a mejorar mucho más el servicio.

También se ha informado que está en trámite del mes de junio una sanción de 3.000 euros, que cuando de resuelva también se descontará si es el informe contrario al servicio. Se limpia mal con respecto al pliego.

Son avisos estas sanciones. La empresa comenzó la nueva contrata con 1 millón de euros más sobre el contrato anterior y el 1 de abriel le dieron 6 meses para incorporar toda la maquinaria nueva, más personal, camiones, contenedores. Han pasado 5 meses largos y no hay indicios de la nueva tecnología.

L’AJUNTAMENT AVALUA LA SITUACIÓ DE LA NETEJA AL MUNICIPI. El batle, Miquel Oliver, i el regidor de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, han fet revisió de la situació de la neteja i la recollida al municipi de Manacor i han presentat les principals accions de futur. Durant la roda de premsa s’ha destacat la importància de la neteja viària i de la recollida així com d’establir mesures de conscienciació ciutadana, tot penalitzant les infraccions i bonificant fiscalment les conductes correctes.

Per altra banda, s’ha volgut valorar el nou contracte, que s’inicià el mes d’abril, i que ha suposat la incorporació de personal de neteja manual, de maquinària nova i d’un seguiment mensual de la qualitat. Llodrà ha remarcat que s’han detectat problemes a solucionar. En concret, ha destacat la necessitat d’una major prevenció i una inspecció pròpia del servei i la superació del problema dels voluminosos amb la posada en marxa d’un servei gratuït de recollida d’aquests, ja establert – el número del qual és el 900 107 398. A més, ha exposat la incorporació d’un nou assessor de Medi Ambient, Antoni Febrer, per tal de reforçar aquest departament de l’Ajuntament.

Tot seguit, s’ha explicat que ja s’ha actuat quant a penalitzacions des del punt de vista qualitatiu, imposant una penalització a la factura de juliol de 8.000 € per mals resultats de l’empresa de neteja i recollida; a més d’una sanció, que encara es troba en tràmit, de 3.000 € el mes de juny per incompliment en el lliurament del Pla de Comunicació. Les sancions de tipus quantitatiu seran possibles a partir del mes següent, amb el seguiment per GPS.

Finalment, Oliver i Llodrà han volgut deixar clara la situació actual no és bona, donat que Manacor produeix un 21% més de residus – 5.000 tones – que el 2010 mentre que el percentatge de recollida només ha pujat un 3,5% en 10 anys. De fet, la llei obliga a reduir en un 10% la producció de residus i a passar del 13% al 50% la recollida – per al 2020. En aquest sentit han destacat que per l’Ajuntament és una feina clau, transversal i central, i han fet dos anuncis: el 1r d’octubre començarà la recollida porta a porta a Son Macià i Manacor, que arribarà fins a Porto Cristo i s’Illot entre els mesos de novembre i desembre.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


12
12
Mònica
El regidor més bo de tot l’equip de govern.
Manuel Rosas Serra
Positivo Esperemos y deseemos que el servicio mejore sustancialmente. Por otra parte , la ciudadania debería "cooperar" y reciclar debidamente , utilizar los puntos verde y los servicios de recogida de voluminosos