STEI
L’STEI MOSTRA LA SEVA PREOCUPACIÓ PEL FUTUR CONVENI ENTRE LA CONSELLERIA I EL BISBAT DE MALLORCA
El document podria contradir la normativa vigent.
stei.cat 05/12/2019 - 13:23:14

L’STEI MOSTRA LA SEVA PREOCUPACIÓ PEL FUTUR CONVENI ENTRE LA CONSELLERIA I EL BISBAT DE MALLORCA

El document podria contradir la normativa vigent

L’STEI Intersindical mostra el seu desacord pel nou conveni, un cop coneguda la proposta a través dels mitjans de comunicació, perquè contravé la normativa autonòmica en el sentit que una persona externa a la Conselleria supervisarà treballadors públics docents, en aquest cas, el professorat de religió catòlica. Aquest fet suposaria una usurpació de les funcions que corresponen al Departament d’Inspecció Educativa i que només pot ser desenvolupada per funcionaris, a més de suposar l’externalització d’una funció pública.

Per altra banda, l’STEI Intersindical considera inadmissible que aquesta persona nomenada pel Bisbat faci d’interlocutora entre els professors de religió i l’equip directiu del centre. No és de rebut que es proposi que una entitat privada externa —el Bisbat— representi uns treballadors davant els superiors jeràrquics per tractar qüestions relacionades amb les condicions de feina. Aquesta proposta és una usurpació flagrant de les funcions que corresponen a les organitzacions sindicals, que són els representants legítims de les persones treballadores.

L’STEI Intersindical considera que és del tot impropi d’un Govern d’esquerres prendre aquestes mesures del tot intrusives i que, a més, amb l’aplicació d’aquest conveni menysté les tasques i les atribucions del mateix personal de l’Administració. En aquest cas, la Conselleria proposa canvis del tot innecessaris que, de cap manera, està obligat a dur-los a terme.

Des de l’STEI Intersindical feim una nova crida per la laïcitat en els centres públics, perquè l’ensenyament confessional de qualsevol religió quedi fora de l’horari lectiu i destacam que en cap cas és acceptable introduir organitzacions religioses en la vida diària dels centres educatius, més enllà de les obligacions legals.

 

Reciente
Visto
Comentado