CCOO
CCOO prepara mobilitzacions per visualitzar les retallades en les condicions dels treballadors i treballadores en les empreses públiques.
Després de la publicació de l'avantprojecte de Llei de Pressupostos per al 2020.
ib.ccoo.es 05/12/2019 - 13:25:25

Després de la publicació de l'avantprojecte de Llei de Pressupostos per al 2020, CCOO prepara mobilitzacions per visualitzar les retallades en les condicions dels treballadors i treballadores en les empreses públiques.

Després d'un treball intens per part de CCOO, com a sindicat de classe, lluitant perquè qualsevol ciutadà tingui les mateixes condicions i sobretot en la mateixa Administració. Amb l'actual avantprojecte de Llei de Pressupostos es vol tancar qualsevol porta al diàleg o negociació, retallar expectatives de millora i empitjorar les condicions actuals. Pareix que les empreses del sector públic només poden patir retallades i menyspreus, el sindicat ha realitzat esmenes i contactat amb Grups Polítics.

Però és el moment de dir BASTA a actuar com fa aquest Govern “progressista” i és utilitzant la Llei de Pressuposts per maltractar als treballadors per interessos particulars i com eina de càstig.

Supressió de Negociació Col·lectiva

L'article 24.3 de l'avantprojecte vol suprimir la possibilitat d'establir pactes, convenis o acords. Hem manifestat la nostra oposició al segrest de la negociació col·lectiva en les diferents taules on hem pogut xerrar amb l'administració així com a diferents grups parlamentaris.

Antiguitat a Complement Absorbible

La disposició transitòria única vol convertir l'antiguitat als triennis de la  DA15 i el sobrant a un complement personal transitori absorbible. Hem recordat que la DA15  neix amb un govern conservador que volia  amortitzar les retribucions aconseguides per la  negociació  col·lectiva.

Tancar la possibilitat de Carrera Professional ara i per sempre

La disposició  fina novena  que el seu esperit  era crear un complement a retribuir a determinats llocs que no tenen homologació  en l'administració, i aprofiten per negar  rotundament la carrera  professional al sector.

Homogeneïtzació del sector

Se'ns va prometre una taula on poder xerrar d'una homogeneïtzació, que no tan sols passa per un conveni marc, sinó per xerrar de fons addicionals al sector, carrera professional, homogeneïtzació de sous, ofertes públiques, i un llarg etcètera.

De moment hem fet diversos moviments per tal d'eliminar aquests articles que són un perill per tot el sector i especialment per la nostra situació.

Però ara necessitem la implicació de TOTS i invitem a companys i companyes, que puguin apropar-se, a què s'afegeixen als moviments que farem els dies:

  • 11 Desembre a les 12:00-13:00 en Conselleria Administracions Públiques (Gremi Corredors, 10 polígon Son Rossinyol)

 

  • 13 Desembre a les 12:00-13:00 en Consolat de Mar (passeig Sagrera 7 )

  • 17 Desembre a les 11:00-12:00 en Parlament Illes Balears (carrer Palau Reial)

La LLUITA no acabarà aquí ni ara, continuarem no tan sols amb aquestes mobilitzacions, sinó amb futures aturades de TOT el SECTOR. Hem de tenir VEU, són més de 3.000 treballadors, més de 3.000 famílies que es veuen atropellades un pic darrere altre pels polítics i els seus lobbys de pressió.


Reciente
Visto
Comentado