STEI
L'STEI Intersindical denuncia que els centres han de preparar el principi de curs sense saber encara amb quants docents poden comptar
Per aquest motiu ha votat en contra de la resolució que s’ha sotmès avui a la Mesa Sectorial d’Educació
stei.cat 03/07/2020 - 13:35:40
L'STEI Intersindical denuncia que els centres han de preparar el principi de curs sense saber encara amb quants docents poden comptar

Per aquest motiu ha votat en contra de la resolució que s’ha sotmès avui a la Mesa Sectorial d’Educació i ha tornat manifestar que per iniciar el nou curs amb condicions és
necessari comptar amb més docents i més espais

Per l’STEI, el document presentat preveu, en la pràctica, retallades de plantilla. En conseqüència, es reserva la possibilitat de defensar els drets dels treballadors com calgui, fins i tot d’acudir als tribunals. L’STEI Intersindical ha manifestat que, com a mínim, cal augmentar la dotació per a cada línia a Infantil i Primària i calcular la dotació de la resta de centres a partir de 18 hores.

La proposta de la Conselleria va en sentit contrari: preveu la possibilitat de que alguns projectes del centre (qualitat, projectes internacionals, mediambientals, reutilització de llibres, etc.) deixin de funcionar (suprimeix el temps de què disposen els docents per tirar-los endavant; així com també suprimir el temps per coordinar els departaments o els distints òrgans del centre. La conclusió és clara: el document presentat pretén fer front a les necessitats educatives i sanitàries del curs 2020-21 sense els recursos necessaris. No resol, per tant, la necessitat de les escoles i instituts.

Això no obstant, l’STEI ha presentat les seves propostes de millora i crítiques al document elaborat per la Conselleria. Per l’STEI, el comportament institucional de la Conselleria no ha correspost la predisposició del sindicat en treballar en la millor proposta possible i la nostra voluntat negociadora. Aquest darrers dies, el conjunt de centres manifesten que han rebut instruccions de la conselleria per planificar el curs que vé amb menys docents que el curs actual.

Davant les crítiques de l’STEI Intersindical, la Conselleria s’ha compromès a negociar al llarg del mes de juliol a la MSE un augment del número de docents per al curs 20-21.

L’STEI Intersindical reclama la negociació de les quotes del professorat, un pacte d’estabilitat per al col·lectiu interí, l’augment de la plantilla i la reducció de les ràtios dels centres, la compensació econòmica o d’una altra casta per la dedicació extraordinària del professorat durant el confinament, així com també la pujada salarial del 2% fixada pel Govern de l’estat.
 
Pel que fa a la Resolució que ha de regular l’inici de curs hem reiterat que la millor i més responsable política educativa i sanitària és donar als centres la possibilitat material de reduir ràtios, habilitar espais si cal, augmentar les plantilles tant de docents com d’altres tipus de professionals. En aquest sentit, cal reclamar els recursos addicionals del Govern de l’estat cap a la Conselleria d’Educació per a poder dur a terme el complex inici del proper curs. 

Els plans de contingència no han de ser responsabilitat dels centres sinó de l’Administració, ja que correspon a aquesta la preservació de la salut de tota la comunitat educativa. Tots els protocols sanitaris han d’estar negociats i ratificats pels Comitès de Salut Laboral. La coresponsabilitat pot ser individual, però el marc que els pugui assegurar és una decisió que correspon a l’Administració.

Les mesures d’austeritat de la crisi econòmica del 2008 varen agreujar la situació i suposaren un augment de la desigualtat social. En aquell moment les retallades salarials i de plantilles varen ser mesures contraproduent i, per això, ara cal utilitzar una altra lògica.
 
 
Reciente
Visto
Comentado