STEI
L’STEI DEMANA QUE S’INFORMI DE MANERA PERIÒDICA ELS DELEGATS DE PREVENCIÓ SOBRE L’EVOLUCIÓ DELS CONTAGIS EN L’ENTORN ESCOLAR
Les delegades i delegats de Prevenció del sindicat sol·liciten disposar d’aquesta informació de primera mà, tal com prescriu la normativa.
stei.cat 16/09/2020 - 14:39:39
L’STEI DEMANA QUE S’INFORMI DE MANERA PERIÒDICA ELS DELEGATS DE PREVENCIÓ SOBRE L’EVOLUCIÓ DELS CONTAGIS EN L’ENTORN ESCOLAR
 
Les delegades i delegats de Prevenció del sindicat sol·liciten disposar d’aquesta informació de primera mà, tal com prescriu la normativa

D’aquesta manera es podran prendre les decisions pertinents, d’acord amb la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals

Les delegades i delegats de Prevenció de riscos laborals de l’STEI, fent ús del dret  a la informació, consulta i participació dels treballadors, així com també de les competències i facultats que els atorga la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, han sol·licitat a la Presidència de la Comissió Paritària del Personal Docents de les Illes Balears ser informats diàriament i  de manera directa dels contagis que hi hagi als centre educatius, tant dels docents com de l’alumnat.

Els delegats i delegades de Prevenció de riscos laborals han de tenir informació de primera mà, i no és admissible que se n’hagin d’assabentar a través de la premsa, ja que són una part implicada directament en la qüestió i, a més, la Llei preveu que així sigui.

L’STEI Intersindical considera que aquesta informació és cabdal per a prendre les decisions que sobre la seguretat i salut en el treball contempla la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, així com també per a afrontar amb garanties i amb totes les dades pertinents la negociació de les condicions laborals dels docents interins que han de cobrir amb substitucions les baixes que es generin. 
 
 
Reciente
Visto
Comentado