El PI
Davant els rumors i notícies que estan difonent alguns afiliats del partit volem fer els següents aclariments:
El IV congrés de Mallorca es va convocar, en temps i forma, dia 19 de juliol en reunió de l’Executiva de Mallorca
el-pi.com 18/09/2021 - 08:56:03

COMUNICAT:

Davant els rumors i notícies que estan difonent alguns afiliats del partit volem fer els següents aclariments:

1.- El IV congrés de Mallorca es va convocar, en temps i forma, dia 19 de juliol en reunió de l’Executiva de Mallorca.

2.- Al IV Congrés de Mallorca a celebrar demà dia 18 de setembre s’ha presentat una sola candidatura.

3.- El Consell General de Mallorca, segons article 44.1 dels estatuts, és l’òrgan suprem del partit entre congressos a cada illa on estigui constituït. Li corresponen les més altes facultats de direcció, llevat d’aquelles que son exclusives del congrés.

4.- El Consell General de Mallorca a hores d’ara no ha rebut cap impugnació del congrés, ni del reglament aprovat a la reunió celebrada dia 11 de setembre lícita els següents acords:

a) Aprovació del reglament de Mallorca en data 18 de setembre (44 vots a favor i 10 abstencions)

b) Si l’executiva Balear en un termini curt de temps suspèn el Congrés Balear convocat per dia 25 de setembre de 2021, automàticament, es suspèn el Congrés de Mallorca de dia 18 de setembre (51 vots a favor, 1 en contra, 3 abstencions)

Volem recordar a tots els afiliats que entre els deures que acceptam i que ve reflectit en els estatuts vigents del partit, article 10 j, hem acceptat plantejar les discrepàncies amb la línia del partit exclusivament als àmbits interns, evitant mostrar discrepància directa i notòria públicament en relació amb les decisions adoptades pels òrgans competents del partit, per la qual cosa demanam a les persones que estan confonent els afiliats, congressistes i simpatitzants del projecte que tots representam que acceptin de manera democràtica les decisions preses i respectin els òrgans de direcció del partit, els quals han donat totes les garanties d’informació i participació a tots els seus components.

Per tant el Congrés de Mallorca continua el seu curs normal i se celebrarà demà segons la decisió del Consell General de Mallorca. Antoni Salas Roca Bartomeu Gili Nadal President en funcions de Mallorca Secretari General de Mallorca.

 

Reciente
Visto
Comentado