Aquest mes d'agost el blog de la Fundació Trobada acompleix quatre anys
Manacor: El mes d'agost de 2014 es començà l'edició d’aquest blog de notícies de la Fundació Trobada i d'e llavors ençà han estat publicades mes de 280 notícies
Hi ha hagut una mitjana de 150 visualitzacions de cada una de les notícies, la qual cosa no es una xifra significativa, però és satisfactori per la modèstia del mitjà i sobre tot per els temes que es tracten.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 22/08/2018 - 10:21:00
Des d’aquest humil mitjà de comunicació digital s’ha anat informant als lectors de les notícies més importants que afecten a aquesta entitat que ja ha superat els 25 anys d’existència.

Aquest mes d'agost el blog de la Fundació Trobada acompleix quatre anys amb més de 280 notícies publicades. El mes d'agost de 2014 es començà l'edició d’aquest blog de notícies de la Fundació Trobada i d'e llavors ençà han estat publicades mes de 280 notícies, el que suposa una mitja un poc més d’una notícia per setmana. Des d’aquest humil mitjà de comunicació digital s’ha anat informant als lectors de les notícies més importants que afecten a aquesta entitat que ja ha superat els 25 anys d’existència.

La principal activitat de la Fundació està centrada en la gestió de l’Alberg per persones sense sostre, que pertany a la Xarxa d’Inclusió Social del Consell de Mallorca, per la qual cosa la majoria de les notícies han estat relacions amb aquesta activitat.

La principal activitat de la Fundació està centrada en la gestió de l’Alberg per persones sense sostre, que pertany a la Xarxa d’Inclusió Social del Consell de Mallorca.

Així i tot les notícies han tingut un contingut divers: el moviment mensual i anual d’usuaris, els donatius a la Fundació de les distintes entitats, col·lectius i particulars, les relacions amb les Administracions Públiques i demés entitats socials, experiències dels usuaris amb el títol genèric «secrets d’una mirada», descripció de les activitats internes com tallers i el distints tipus d'assessorament social i laboral, projecte «EMPODERA’T», la cooperació internacional, la participació en exposicions d’entitats socials i culturals. . . .

Hi ha hagut una mitjana de 150 visualitzacions de cada una de les notícies, la qual cosa no es una xifra significativa, però és satisfactori per la modèstia del mitjà i sobre tot per els temes que es tracten i que requereixen una sensibilitat especial. Des d’aquestes pàgines volem agrair als lectors que segueixen aquest blog l’atenció que han prestat i d’una manera especial al diari digital MANACOR NOTICIAS que reprodueix puntualment gaire bé totes les notícies del blog. Si alguna persona vol col·laborar amb aquesta publicació pot enviar l’original a fundaciotrobadablog@gmail.com.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado