Fill d’un militar retirat i el germà major de 5, la resta són germanes.
Alberg Manacor: Secrets d'una mirada. "Fa 6 mesos que som aquí i voldria fer feina a l'automoció que és el que m'agrada", avui entrevistat és un jove fadrí, Z, de 25 anys natural del Marroc, fill d’un militar retirat
No tornaria a Marroc de cap manera, perquè allà no més viuen bé uns pocs, molts roben, hi ha molta corrupció i no hi ha feina. Estem millor aquí”. Es troba a gust a l’alberg, acollit per tots i sobre tot pels seus companys.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 02/08/2020 - 10:10:00
Se’n va anar a Tanger a viure independentment on va fer feina tres anys a un taller de venda i reparació de vehicles amb un sou molt baix. “Vaig veure que allò no era bon futur per a mi i em vaig arriscar a venir a Espanya.

Secrets d'una mirada. "Fa sis mesos que som aquí i voldria fer feina a l'automoció que és el que m'agrada". Avui entrevistat és un jove fadrí, Z, de 25 anys natural del Marroc. Fill d’un militar retirat i el germà major de 5, la resta són germanes. Amb la intenció de seguir la vocació de son pare, feu estudis secundaris per poder entrar a una acadèmia de policia, però no arribà a bon port i abandonà abans d’acabar.

Se’n va anar a Tanger a viure independentment on va fer feina tres anys a un taller de venda i reparació de vehicles amb un sou molt baix. “Vaig veure que allò no era bon futur per a mi i em vaig arriscar a venir a Espanya, com a turista, però ja amb la idea de romandre permanentment i buscar una feina. Vaig estar deu dies a Almeria ja amb el visat caducat i un veïnat de Marroc resident a Manacor em va convidà i vaig estar a ca seva vint dies”.

Voldria poder fer feina en qualsevol cosa, de picapedrer, fontaner i inclús al camp, si fos necessari, encara que som conscient que no puc signar contracte de treball oficial per la meva situació irregular.

Ara ja duu cinc mesos a l’Alberg, pràcticament coincidint amb el començament de l’esta d’alarma. Voluntàriament formà part del grup que ocuparen l’Escola Rural de Sa Murtera que l’Ajuntament deixà temporalment a la Fundació Trobada per descongestionar l’alberg.

Un dels problemes es la dificultat per aprendre la llengua castellana. Debut a l’estat actual de pandèmia els centres d’ensenyança estan tancats i no pot estudiar. Es defensa amb l’ajuda dels seus companys marroquins: aquesta entrevista l’hem poguda fer amb la col·laboració d’un company que ens ha traduït. Actualment espera que arribi el mes de setembre per matricular-se i començar a estudiar.

Voldria poder fer feina en qualsevol cosa, de picapedrer, fontaner i inclús al camp, si fos necessari, encara que som conscient que no puc signar contracte de treball oficial per la meva situació irregular. Però la meva il·lusió es l’automoció, que és el m’agrada i vaig fer feina a Marroc”.

No tornaria a Marroc de cap manera, perquè allà no més viuen bé uns pocs, molts roben, hi ha molta corrupció i no hi ha feina. Estem millor aquí”. Es troba a gust a l’alberg, acollit per tots i sobre tot pels seus companys de nacionalitat. Hi ha bon ambient i està molt agraït a la Fundació Trobada.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado