CCOO
El servei de prevenció de la Conselleria d´Educació col.lapsat per la falta de professionals.
La Conselleria de funció pública no està dotant de recursos humans suficients al servei de prevenció de la Conselleria d´Educació
ib.ccoo.es 18/09/2021 - 08:59:26

El servei de prevenció de la Conselleria d´Educació col.lapsat per la falta de professionals.

La Conselleria de funció pública no està dotant de recursos humans suficients al servei de prevenció de la Conselleria d´Educació, la qual cosa està provocant la inneficient atenció per part d´aquest servei al personal docent.

El servei de prevenció de la Conselleria d´Educació no “donà abast” per atendre totes les demandes del professorat. “S´altre dia es varen quedar sense contestar 36 cridades”, “és impossible atendre a 15.000 docents amb únicament dos metges” o “no tenim personal administratiu suficient per tramitar tota la documentació” són algunes queixes del servei de prevenció que s´han fet arribar a la Comissió Paritària, comissió per on passen tots els assumptes de salut laboral del col.lectiu docent.

La conselleria de funció pública no està dotant dels recursos humans suficients perque aquest servei, de nova creació, faci la feina de manera adequada i per tant els docents estiguin ben atesos, en aquesta situació tan complexa a causa del Covid. Això està posant en perill la salut dels docents, especialment dels docents vulnerables (gestants i amb malalties cròniques).

A més, implica que el servei de prevenció contracti serveis externs com PREVIS, empreses que s´aprofiten dels pocs recursos amb els que compte el servei de prevenció propi de la conselleria.

A causa de tot això, la comissió paritària enviarà un escrit a la Conselleria de Funció Pública reclamant la dotació de més professionals al servei de prevenció i poder oferir una atenció adequada a tots i totes les docents de la nostra Comunitat.

 

 

Reciente
Visto
Comentado