CCOO
La Federació d'Ensenyament de CCOO Illes Balears valora els Resultats de PISA 2022: Desafiaments i Oportunitats per a l'Educació
Compromís amb la igualtat i la millora contínua enmig de les tendències a la baixa.
ib.ccoo.es 07/12/2023 - 15:34:47

La Federació d'Ensenyament de CCOO Illes Balears valora els Resultats de PISA 2022: Desafiaments i Oportunitats per a l'Educació

Compromís amb la igualtat i la millora contínua enmig de les tendències a la baixa

La Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres de les Illes Balears, sindicat compromès amb la millora contínua de l'educació i la defensa dels drets del personal docent, vol expressar la seva valoració davant dels resultats de les proves PISA 2022.

En primer lloc, volem destacar la preocupant tendència a la baixa en les avaluacions de les competències clau dels estudiants espanyols de 15 i 16 anys en Matemàtiques, Comprensió Lectora i Ciències, segons l'informe de la Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Aquesta disminució, especialment rellevant en comparació amb les avaluacions anteriors, requerirà una anàlisi exhaustiva per identificar les causes subjacents.

Volem subratllar que els resultats de PISA no han de ser l'únic indicador per avaluar el sistema educatiu. Tal com hem expressat en diverses ocasions, aquestes avaluacions no prenen en consideració els sistemes ni les polítiques educatives específiques i, per tant, la seva interpretació ha de ser contextualitzada amb altres elements.

És rellevant observar que, tot i l'impacte de la pandèmia en els resultats a nivell global, els alumnes espanyols han demostrat una resiliència destacada, mantenint un rendiment que, tot i la caiguda, els manté per sobre de la mitjana de la OCDE. Això, segons l'informe, pot ser atribuït a la capacitat d'adaptació dels centres escolars davant les adversitats, fet que cal reconèixer i valorar.

D'altra banda, a CCOO ens preocupa el fet que els resultats més satisfactoris tendeixen a correspondre a estudiants amb un nivell econòmic, social i cultural elevat. Aquesta realitat posa de manifest la necessitat d'adoptar polítiques educatives que promoguin la igualtat d'oportunitats i redueixin les disparitats entre els diferents estrats socials.

Així mateix, considerem essencial abordar les conseqüències de les retallades en el finançament de l'educació, que han afectat les condicions de treball del personal docent i la qualitat del sistema educatiu en general. La inversió en educació és crucial per garantir un ensenyament de qualitat i per millorar els resultats a llarg termini.

La Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres de les Illes Balears insta a les autoritats educatives a utilitzar els resultats de PISA com una eina de reflexió, sense oblidar altres indicadors i contextos específics. Des de FECCOO demanem un model d'avaluació més basat en la innovació educativa i en el desenvolupament de la creativitat, la comprensió, l'empatia i la ciutadania crítica, que superi el model PISA el qual no té en compte tota l'enorme riquesa educativa que queda fora d’allò avaluat. I per això és imperatiu treballar colze a colze amb els professionals de l'educació i els agents socials per dissenyar polítiques que impulsin la igualtat, la inclusió i la millora contínua de l'educació a les Illes Balears i a tot Espanya.

 

Reciente
Visto
Comentado