D’altra banda, estableix també unes línies estratègiques
L’Ajuntament d’Inca ha aprovat definitivament, durant la sessió plenària ordinària del mes de setembre, el Pla de Gestió de l’Arbrat del municipi
A més a més, la regidora de Serveis afegeix que «caldrà fer molta pedagogia a la ciutadania, estàvem acostumats a actuacions que no sempre han estat beneficioses per l'arbrat.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 29/09/2023 - 02:42:00
«Un dels objectius principals del PGA és gestionar correctament el risc existent de l’arbrat municipal i anticipar-se a possibles situacions de risc per protegir a la ciutadania.

Inca aprova un pla per a la gestió de l’arbrat públic. L’Ajuntament d’Inca ha aprovat definitivament, durant la sessió plenària ordinària del mes de setembre, el Pla de Gestió de l’Arbrat del municipi d’Inca. El document recull tot un seguit de propostes encaminades a la millora contínua de l’arbrat, després d’una extensa anàlisi a través del qual s’han detectat també les debilitats i fortaleses de l’arbrat existent.

«Amb aquest Pla de Gestió de l’Arbrat volem donar una passa més que ens permeti avançar cap a la bona gestió de l’arbrat públic. D’aquesta manera, fem una aposta en ferm per contribuir a millorar la gestió i aprofitament de la infraestructura verda urbana», assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Els arbres del municipi s'han de desenvolupar de manera íntegra i saludable perquè puguin trobar-se sempre en condicions d'aportar beneficis i oferir seguretat als usuaris.», destaca Oses.

En aquest sentit, la regidora de Serveis, María del Carmen Oses, explica que «es tracta d’aplicar accions, planificar estratègies i prendre mesures, perquè després de realitzar una profunda anàlisi puguem corregir i eliminar les situacions de risc, a més de potenciar els beneficis eco-sistèmics dels espais verds.»

El Pla de Gestió de l’Arbrat (PGA) d’Inca recull, en primer terme, dades rellevants de l’estat actual de l’arbrat i el seu entorn. De l'anàlisi de la informació obtinguda es proposen accions encaminades a millorar la infraestructura verda del municipi.

Així, conegudes les debilitats i les fortaleses de l'arbrat de la capital del Raiguer, el document proposa accions de conservació encaminades a la millora contínua al llarg dels anys. En concret, planteja propostes per resoldre les qüestions que milloren la dotació i conservació de l'arbrat existent, ajornant al calendari de prioritats a una darrera etapa la substitució d'arbrat que genera interferències o no aporta serveis eco-sistèmics.

D’altra banda, estableix també unes línies estratègiques que s’han de seguir per millorar la gestió del que existeix, i incrementar el patrimoni a través de noves i millors dotacions. De fet, impulsa el manteniment de l'arbrat existent, sempre que no suposi un risc per a la ciutadania.

«Un dels objectius principals del PGA és gestionar correctament el risc existent de l’arbrat municipal i anticipar-se a possibles situacions de risc per protegir a la ciutadania. Els arbres del municipi s'han de desenvolupar de manera íntegra i saludable perquè puguin trobar-se sempre en condicions d'aportar beneficis i oferir seguretat als usuaris.», destaca Oses.

A més a més, la regidora de Serveis afegeix que «caldrà fer molta pedagogia a la ciutadania, estàvem acostumats a actuacions que no sempre han estat beneficioses per l'arbrat. Ara haurem de trobar un equilibri entre la seva protecció i conservació i la resolució dels problemes que puguin provocar.»

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Manuel Rosas Serra
Positivo para Inca y sus habitantes Otros municipios deberían tomar nota