Gob Mallorca
El GOB destapa l'entramat de Son Bordoi.
Destapam les connexions entre Sa Nostra i PSIB-PSOE que expliquen l'operació urbanís­tica de Son Bordoi.
gobmallorca.com 22/05/2018 - 10:32:54

El GOB destapa l'entramat de Son Bordoi.

Destapam les connexions entre Sa Nostra i PSIB-PSOE que expliquen l'operació urbanís­tica de Son Bordoi.

Exigim la paralització de Son Bordoi que el PSOE doni explicacions de l'entramat d'inte­ressos que s'amaga darrera aquesta operació urbanística.

Ha passat una dècada des de l’aprovació de la Llei Carbonero i l’impuls de les Reserves Estratègiques de Sòl. Si en cap moment qualcú havia pensat que aquesta mesura podia ser una solució a la problemàtica de l’habitatge a Mallorca, el context de deu anys després ha deixat clar que no. Ara, a més, ens trobem en un context absolutament diferent de massificació, urbanització massiva i extrema turistització. La solució, ja era clar en el seu moment, passava per atacar el problema en tota la seva complexitat no per seguir cons­truint i, com és el cas de Son Bordoi, despersonalitzant les darreres àrees rurals ben con­servades de Palma, cada vegada més escasses, degradades i amenaçades.

Avui presentam una memòria de les connexions que expliquen els interessos que s'ama­guen darrera l'operació urbanística de la RES de Son Bordoi entre PSIB-PSOE i Sa Nos­tra. La relació entre Son Bordoi i el PSIB ens apareix quasi des del començament, a tra­vés del seu principal primer promotor urbanístic, José Miguel García, soci de Vicens Grande, vice-president del RCD Mallorca i membre de l’agrupació del partit a Palma-Po­nent quan Carbonero i Antich donaren inici al projecte.

Per motius desconeguts, García traspassà els terrenys pocs mesos abans de l’aprovació de la Llei Carbonero a Haras Gestión del Suelo, una de les societats pantalla de Martí Gual -ningú nega que en sigui el propietari real-, empresari que havia tengut bons tractes amb l’ajuntament de Calvià de la socialista Margarita Nájera, i que figura a la Llista Falcia­ni. Tot fa pensar que Gual sabia que Son Bordoi guanyaria el concurs per les reserves es­tratègiques de sòl, així que el negoci era segur, en un moment que la recessió començava a aparèixer. Martí Gual va comptar amb la col·laboració de Sa Nostra, que no només el va finançar, sinó que formava part de l’entramat de societats que conformen el grup de Martí Gual, ja que fins i tot algunes de les empreses de Gual tenien el domicili social a les oficines de l’entitat bancària.

També, segons informació d'un treball d'investigació de la UIB que apareix referenciat a la memòria adjunta, els dos primers administradors de Haras Gestión del Suelo eren treba­lladors de Sa Nostra: Antoni Cantallops Gual, que era alhora un directiu d’Invernostra -l’empresa immobiliària de la caixa d’estalvis-; i Margarita Rosa Mayol. Ella figura, a més, entre la llarga relació d’apoderats i administradors que se succeeixen a les empreses de Martí Gual -totes amb la mateixa seu a un o dos llocs-. Margarita Mayol és, per exemple, apoderada actualment de Construcciones d’Or.

Aquesta empresa és una de les de Martí Gual que el jutge Pedraz de l’Audiència Na­cional acusa d’haver desviat 12 ‘6 milions d’€ a Suïssa i a Madeira, en el marc de la investigació per la desaparició de Sa Nostra. Altres empreses que estan a la llista del jut­ge són Camebal i Promociones Torre de Pelaires, ambdues administrades pel mateix ad­ministrador actual que Haras Gestión del Suelo, Joaquín María Viñals Señán.

La investigació sobre Sa Nostra de fet, se centra en l’operació de Son Bordoi i la relació entre Martí Gual i l’entitat; per això, l’Audiència Nacional, a petició de la fiscalia Anti­corrupció, ha imputat els 21 consellers executius de Sa Nostra, entre els quals hi ha el diputat autonòmic del PSIB Andreu Alcover. Per això, estranya tan poc que PP i PSIB -que ho havia defensat quan estava a l’oposició- votassin en contra de crear una comissió d’investigació sobre Sa Nostra al Parlament l’any 2016.

Conclusions


Estam parlant per tant, de que un evasor conegut i reconegut amb diversos milions de procedència dubtosa a paradisos fiscals pugui finalment obtenir una grandiosa plusvàlua destruint uns terrenys d’un altíssim valor immobiliari situats, a la cada cop més «valorada» urbanització des Molinar. Parlam de culminar una operació sospitosa i obscura des del principi, sempre amb gent que es pot relacionar amb el PSIB i amb la cultura del pelotazo, teixida a través d’empreses pantalla i testaferros, i amb la decidida col·laboració de Sa Nostra que està sent investigada per la fiscalia Anticorrupció.

I parlam també dels interessos de Bankia i del govern espanyol, que n’és l’accionista ma­joritari, i que com a entitat ha assumit els deutes de BMN-Sa Nostra i un forat de 100 mili­ons amb aquesta i d’altres operacions. Seria estrany pensar idò, que potser Bankia estigui interessada en recuperar la inversió que al seu moment feren Sa Nostra i Martí Gual, i que a través dels pactes polítics madrilenys entre PP i PSOE, hagin forçat el govern balear, presidit pel PSIB, a tirar-lo endavant?

No sabem doncs si el PSIB és presoner dels seus errors o actor interessat en dur enda­vant el projecte per a acontentar interessos superiors. El que és segur és que permetre’l seria donar tornar a donar carta blanca a la impunitat corrupta i urbanística que durant tant de temps ha governat Mallorca.

Està clar que Son Bordoi és un projecte que no es justifica en absolut per donar solució a la problemàtica de l'accés a l'habitatge, i que des del començament va estar més lligats a interessos corruptes, urbanístics i fins i tot de blanqueig de capitals que no als problemes que deia voler solucionar.

Per tot això, des del GOB exigim la paralització d’aquest projecte i el seu total aban­donament, i exigir alhora explicacions en relació al paper del PSIB PSOE en tot aquest afer.

 

Reciente
Visto
Comentado